Technoline Pegas 4

Jedná sa o menšie sieťové (on-grid) fotovoltické zdroje energie do 10kWp, určené predovšetkým pre domácnosti a ľahký priemysel. Princíp využitia energie spočíva v tom, že denná spotreba domácnosti odoberá energiu primárne z fotovoltickej elektrárne. Pokiaľ výkon FV poľa nie je postačujúci na pokrytie spotreby celej domácnosti, energia je doplnená z distribučnej siete. V opačnom prípade, pokiaľ je energie z FVE nadbytok, je možné ju buď ďalej predávať do distribučnej spoločnosti (záleží na osobitných podmienkach ZSE, SSE, VSE), alebo pomocou inteligentného regulátora efektívne využiť a prebytočnú energiu smerovať do kúrenia alebo teplej vody, čím sa využije všetka vyrobená energia.

Pegas 4 - 3 fázová

Názov setu: Technoline Pegas 4

Inštalovaný výkon elektrárne: 3,85 kWp

Ročná spotreba domácnosti: 5500 kWh

Plocha panelov: 18,4 m2

Počet FV Panelov: 10

Typ FV Panelu: Risen Energy / JA Solar

Menič:  Solis S5-GR3P4K

Počet fáz meniča: 3-fázový

Monitoring výroby systému: ÁNO - v cene

Možnosť dotácie - Zelená domácnostiam: ÁNO

Montážny systém: ESDEC Flatfix Fusion / ESDEC CilckFit EVO

Technický list

Technické špecifikácie meniča Solis S5-GR3P4K (datasheet)

Plochá strecha

Komplexný výpočet úspory a návratnosti + cenník na plochú strechu

Šikmá strecha

Komplexný výpočet úspory a návratnosti + cenník na šikmú strechu

Máte otázku? Sme vám k dispozícii.