Technoline Pegas 3

Jedná sa o menšie sieťové (on-grid) fotovoltické zdroje energie do 10kWp, určené predovšetkým pre domácnosti a ľahký priemysel. Princíp využitia energie spočíva v tom, že denná spotreba domácnosti odoberá energiu primárne z fotovoltickej elektrárne. Pokiaľ výkon FV poľa nie je postačujúci na pokrytie spotreby celej domácnosti, energia je doplnená z distribučnej siete. V opačnom prípade, pokiaľ je energie z FVE nadbytok, je možné ju buď ďalej predávať do distribučnej spoločnosti (záleží na osobitných podmienkach ZSE, SSE, VSE), alebo pomocou inteligentného regulátora efektívne využiť a prebytočnú energiu smerovať do kúrenia alebo teplej vody, čím sa využije všetka vyrobená energia.

Pegas 3 - 3 fázová

Názov setu: Technoline Pegas 3

Inštalovaný výkon elektrárne: 3,08 kWp

Ročná spotreba domácnosti: 4500 kWh

Plocha panelov: 14,7m2

Počet FV Panelov: 8

Typ FV Panelu: Risen Energy RSM 132-6 / JA Solar JAM60S20

Menič: Solis S5-GR3P3K

Počet fáz meniča: 3-fázový

Monitoring výroby systému: ÁNO - v cene

Možnosť dotácie - Zelená domácnostiam: ÁNO

Montážny systém: ESDEC Flatfix Fusion / ESDEC CilckFit EVO

Dokumenty na stiahnutie

Technický list

Technické špecifikácie meniča Solis S5-GR3P3K (datasheet)

Plochá strecha

Komplexný výpočet úspory a návratnosti + cenník na plochú strechu

Šikmá strecha

Komplexný výpočet úspory a návratnosti + cenník na šikmú strechu

Máte otázku? Sme vám k dispozícii.