Technoline Pegas
(sieťové elektrárne)

Jedná sa o menšie sieťové (on-grid) fotovoltické zdroje energie do 10kWp, určené predovšetkým pre domácnosti a ľahký priemysel. Princíp využitia energie spočíva v tom, že denná spotreba domácnosti odoberá energiu primárne z fotovoltickej elektrárne. Pokiaľ výkon FV poľa nie je postačujúci na pokrytie spotreby celej domácnosti, energia je doplnená z distribučnej siete. V opačnom prípade, pokiaľ je energie z FVE nadbytok, je možné ju buď ďalej predávať do distribučnej spoločnosti (záleží na osobitných podmienkach ZSE, SSE, VSE), alebo pomocou inteligentného regulátora efektívne využiť a prebytočnú energiu smerovať do kúrenia alebo teplej vody, čím sa využije všetka vyrobená energia.

Inštalovaný výkon elektrárne: 3,08kWp
Ročná spotreba domácnosti: do 4.500kWh
Plocha panelov: 14,8m2
Počet FV Panelov: 8
Typ FV Panelu: Risen Energy / JA Solar
Menič: Solis 3P3K-4G
Počet fáz meniča: 3-fázový
Monitoring výroby systému: v cene
Možnosť dotácie - Zelená domácnostiam: ÁNO
Montážny systém: ESDEC Flatfix Fusion / ESDEC CilckFit EVO

Inštalovaný výkon elektrárne: 3,85kWp
Ročná spotreba domácnosti: do 5.500kWh
Plocha panelov: 22,1m2
Počet FV Panelov: 12
Typ FV Panelu: Risen Energy / JA Solar
Menič: Solis 3P4K-4G
Počet fáz meniča: 3-fázový
Monitoring výroby systému: v cene
Možnosť dotácie - Zelená domácnostiam: ÁNO
Montážny systém: ESDEC Flatfix Fusion / ESDEC CilckFit EVO

Inštalovaný výkon elektrárne: 5,39kWp
Ročná spotreba domácnosti: do 8000kWh
Plocha panelov: 25,8 m2
Počet FV Panelov: 14
Typ FV Panelu: Risen Energy / JA Solar
Menič:  Solis 3P5K-4G
Počet fáz meniča: 3-fázový
Monitoring výroby systému: v cene
Možnosť dotácie - Zelená domácnostiam: ÁNO
Montážny systém: ESDEC Flatfix Fusion / ESDEC CilckFit EVO

Inštalovaný výkon elektrárne: 9,63kWp
Ročná spotreba domácnosti: do 15.000 kWh
Plocha panelov: 48,1 m2
Počet FV Panelov: 25
Typ FV Panelu: Risen Energy / JA Solar
Menič:  Solis 3P10K-4G
Počet fáz meniča: 3-fázový
Monitoring výroby systému: v cene
Možnosť dotácie - Zelená domácnostiam: ÁNO
Montážny systém: ESDEC Flatfix Fusion / ESDEC ClickFit EVO

Majú využiteľnosť od 50% do 70%, ako možnosť je pripojenie zariadenia na komplexnú automatizáciu a optimalizáciu vlastnej spotreby pre inštalovaný FV systém - na meranie a optimalizáciu prebytkov vyrobenej elektrickej energie pre malých výrobcov FVE od firmy SOLAR CONTROL model WATTrouter ECO. WATTrouter obsahuje merací modul a regulátor, je bezhlučný.
Na prebytky elektrickej energie odovzdávanej do siete máte možnosť využiť produkty dodávateľov elektrickej energie ako čo je Virtuálna Batéria/spätný odkup alebo WATTrouter.

WATTrouter ECO

WATTrouter ECO je ideálnou voľbou pre užívateľov, ktorí nechcú do regulácie prebytkov elektrickej energie investovať veľa peňazí a nepotrebujú zvýšený komfort pripojenia (sledovanie a nastavovanie cez Internet a pod.), ale potrebujú spoľahlivý a funkčný produkt.
WATTrouter ECO sa skladá z meracieho modulu a vlastného regulátora. Nastavenie parametrov regulátora sa prevádza z osobného počítača (notebook, PC a pod.) pomocou USB rozhrania.
Poznámka: Pokiaľ ste užívateľom WATTrouteru CWx alebo WATTrouteru CWx SSR, potom si môžete zakúpiť iba samostatný regulátor. Merací modul je funkčne rovnaký u obidvoch typov, má iba iný štítok.
WATTrouter ECO vývojovo vychádza z WATTrouter M, integruje v štandardnom prevedení niektoré jeho vlastnosti pri zachovaní veľmi nízkej obstarávacej ceny.

Technické parametre WattRoutera

Pre WATTrouter ECO dodávame ako príslušenstvo polovodičové relé rady RGS1 a RGC1A výrobcu Carlo Gavazzi, koordinátor bezdrôtovej siete SC-Gateway a bezdrôtové koncové zariadenie ENcontrol.
SC-Gateway umožňuje spínať až 6 koncových bezdrôtových zariadení (bezdrôtové zásuvky a moduly ENcontrol). Toto rozhranie nájde uplatnenie všade tam, kde by bolo ťažké viesť káblové prepojenie medzi regulátorom a spotrebičom.

Výhody Wattroutera
  • Rozsah merania: 3x20A
  • Trvalé zaťaženie: 3x40A
  • Programové nadstavby podľa potreby
  • bezdrôtová komunikácia
  • SC-Gateway