Flatfix Fusion

Najmodernejší systém pre veľké rovné strechy sa vyznačuje:
  • veľmi jednoduchou a rýchlou montážou
  • nízkou hmotnosťou
  • minimálnymi až nulovými balastnými látkami
  • systém je samozrejme zavetrený
  • možnosť orientovať panely jedným smerom alebo dvoma smermi
  • až o 40% rýchlejšia montáž