DOTÁCIA NA ZELENÚ ENERGIU

SIEA už 13. 6. spúšťa nové dotácie pre zelenšie domácnosti! Zaobstarajte si fotovoltickú elektráreň od nás a my Vám na ňu pomôžeme získať štátnu dotáciu až do výšky 1500 €. Celý proces získania finančného príspevku vybavíme za Vás.

S nami je slnko na vašej strane

Fotovoltické elektrárne ktoré si môže dovoliť každý

Čo je to fotovoltická elektráreň?

Fotovoltické elektrárne (FVE) generujú elektrinu. Slnečné svetlo dopadá na solárny panel, ktorý generuje jednosmernú elektrickú energiu (DC). Následne menič napätia prevedie DC elektrinu na striedavý prúd 230 V pre domácnosť. AC elektrická energia je privádzaná do domového rozvádzača za hlavný istič. Vyrobená elektrická energia sa buď spotrebováva do spotrebičov, alebo ak je jej prebytok, tak prejde do distribučnej siete. V noci a počas úplne zatiahnutej oblohy, výstup fotovoltického systému je znížený, alebo zastavený, avšak domov dostáva elektrickú energiu z rozvodnej siete , prípadné zo záložných batérií, záložného zdroja elektrickej energie (domáca veterná/vodná turbína, elektrocentrála, a pod.) alebo ich kombináciou.

Aké sú výhody solárnej energie?

 • Je obnoviteľná, pomerne čistá, nevyžaduje náročnú údržbu a neprodukuje hluk.
 • Máte ju k dispozícii takmer v každej časti sveta a už v súčasnosti patrí k najlacnejším zdrojom energie.
 • Žiadne marginálne náklady na výrobu elektriny zo slnka (najväčšiu položku tvoria náklady pri inštalovaní systému, pričom po splatení týchto výdavkov je získavaná energia prakticky zadarmo).
 • Poistka proti zvyšujúcej sa cene elektriny (inštalovaním solárnych panelov si zabezpečíte dodávku elektrinu na dvadsať aj viac rokov).
 • Zníženie nákladov na elektrinu.
 • Bez hluku a s minimálnou údržbou (solárne systémy neobsahujú žiadne časti, ktoré sa pohybujú a teda by vydávali rušivý zvuk).

Naše služby

 • Počiatočná technická konzultácia
 • Kalkulácia systému na mieru
 • Kalkulácia návratnosti a zhodnotenie investície
 • Komplexne vybavenie pripojenia k DS
 • Podanie žiadosti o pripojenie zariadenia k DS
 • Zmluva o sprístupnení zariadenia
 • Potvrdenie o spôsobe prenesenia zodpovednosti za odchýlku od dodávateľa el. energie
 • Výmena elektromera
 • Oznámenie o prevádzke malého zdroja
 • Technická dokumentácia
 • Obhliadka skutkového stavu miesta inštalácie technikom
 • Dodávka materiálu na miesto inštalácie
 • Samostatná realizácia
 • Inštalácia panelov na strechu, inštalácia meniča, DC/AC rozvádzača /podľa technických podmienok DS/, predpríprava pre HDO pripojenie,
 • nadstavenie monitoring systému
 • Východisková revízna správa
 • Centrálny monitoring kvality prevádzky FVE
 • Komplexné vybavenie dotácií /Zelená domácnostiam – SIEA/

Nájdete nás aj na Facebook-u